Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑλιεία3ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Προσδιορίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον

3ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Προσδιορίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον

Στις 28 και 29 Ιουνίου πραγματοποιείται το 3ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας, με τίτλο «Προσδιορίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον», στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από την ΑΜΒΙΟ Α.Ε. με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών
Υδατοκαλλιέργειας και την επιστημονική υποστήριξη του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένα Συνέδρια το 2018 και 2022, έχοντας πλέον
καθιερωθεί ως διεθνής θεσμός, ο κύριος στόχος του Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας
2024 είναι να λειτουργήσει ως οδηγός για την διαμόρφωση ενός ανθεκτικού
μέλλοντος για την Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο, τις Αραβικές χώρες
και άλλες περιοχές.

Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των επενδυτικών
προκλήσεων, η προώθηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της υιοθέτησης
προηγμένων τεχνολογιών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η διερεύνηση των
προβλέψεων για την παγκόσμια ζήτηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και η
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και των συμπράξεων.

Στο φετινό συνέδριο τιμώμενη χώρα είναι η Ινδία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλέστερα