Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

16 Φεβρουαρίου 2024
Green Transport & Logistics Conference – NAVIGATING THE FUTURE Διοργάνωση: Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
www.tpress.gr/el/synedria/navigating-the-future/

29 – 31 Μαρτίου 2024
6η Διεθνής Έκθεση VERDE.TEC
Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC), Παιανία, Αθήνα, Ελλάδα
Διοργάνωση: Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
www.verde-tec.gr

24 – 26 Μαΐου 2024
2η Διεθνής Έκθεση ERGO.TEC

Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC), Παιανία, Αθήνα, Ελλάδα

Διοργάνωση:
 
Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
www.ergo-tec.gr

14 – 16 Ιουνίου 2024
3η Διεθνής Έκθεση ASCEN.TEC

Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC), Παιανία, Αθήνα, Ελλάδα

Διοργάνωση:
Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
www.ascen-tec.gr

11-13 Οκτωβρίου 2024
5η Διεθνής Έκθεση ENERGIA.TEC
Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC), Παιανία, Αθήνα, Ελλάδα
Διοργάνωση: Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
www.energia-tec.gr

Νοέμβριος 2024
2η Διεθνής Έκθεση INDUSTRY.TEC

Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC), Παιανία, Αθήνα, Ελλάδα

Διοργάνωση: Τεχνοεκδοτική / T-PRESS
https://industry-tec.gr/