Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚτηνοτροφίαΜείωση της ρύπανσης από τη βιομηχανία και τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες

Μείωση της ρύπανσης από τη βιομηχανία και τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες

Με έμφαση στην υγεία και το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην αυστηροποίηση και την υποχρεωτικότητα των μέτρων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων από μεγάλες πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές  μονάδες, ενώ επανεξέταση έχει οριστεί για το 2026 αναφορικά με τις μεγάλες μονάδες βοοειδών. Οι κανόνες αυτοί αφορούν την προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ευρώπης για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

Κτηνοτροφικές μονάδες

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να επεκτείνουν τα μέτρα της οδηγίας σε χοιροτροφικές μονάδες με περισσότερες από 350 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι μονάδες εκτροφής χοίρων με βιολογικές ή εκτατικές (δηλ. μη εντατικές) μεθόδους και αυτές που χρησιμοποιούν εξωτερικό χώρο για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα πτηνοτροφεία, η οδηγία αφορά μονάδες με ωοτόκες όρνιθες, με περισσότερες από 300 μονάδες ζωικού κεφαλαίου και στις μονάδες με κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής με περισσότερες από 280 μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Για τις φάρμες χοίρων και πουλερικών, το όριο θα είναι 380 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά πόσον υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των εν λόγω εκπομπών (μεταξύ άλλων ενδεχομένως συμπεριλαμβάνοντας τις μονάδες βοοειδών) και θέσπισης ρήτρας αμοιβαιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί από τρίτες χώρες πληρούν απαιτήσεις παρόμοιες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες της ΕΕ για τις εξαγωγές προς την ΕΕ.

Συμμετοχή του κοινού, ποινές και αποζημιώσεις

Η διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού σε σχέση με την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των ρυθμιζόμενων εγκαταστάσεων θα βελτιωθούν, καθώς το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων θα μετατραπεί σε διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Εκεί οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με όλες τις άδειες της ΕΕ και τις ρυπογόνες δραστηριότητες ανά περιοχή.

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών του φορέα εκμετάλλευσής τους στην ΕΕ για τις σοβαρότερες παραβάσεις. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες που πλήττονται από περιστατικά μη συμμόρφωσης το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για βλάβες στην υγεία τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλέστερα