Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚτηνοτροφίαΟι προτάσεις του ΣΕΚ για την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ 2023-2027

Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ 2023-2027

Τις προτάσεις του για την αναθεώρηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λ. Αυγενάκη, οι οποίες διαμορφώθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε στις 5.3.2024 και με την παρουσία του Προέδρου της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας-ΕΔΟΤΟΚΚ κου
Φασουλά και μετά από διαβούλευση με αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων– ΠΕΚ και του Πανελλήνιου Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Εκτροφέων Βοοειδών Αναπαραγωγής/Πάχυνσης-ΒΟΥΣ ΕΛΛΑΣ.

Προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2023-2027
Από την ανάλυση Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)*, των ειδικών στόχων της ΚΑΠ προκύπτει ότι ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες εγκατάλειψης του επαγγέλματος είναι ο κλάδος της κτηνοτροφίας. Καταγράφονται τα ακόλουθα:

 • Απουσία κριτηρίων για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής ενίσχυσης.
 • Διαρκής επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης απασχολούμενων στον πρωτογενή
  τομέα.
 •  Ανεπαρκές ύψος πριμ πρώτης εγκατάστασης για την δημιουργία μακροχρόνιων
  ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συνέχιση της απουσίας συμπληρωματικών μέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογία
  ασφαλιστικό).
 • Προβλήματα χρηματοδότησης.
 • Μη ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ελλιπή εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων.
 • Μικρό γεωργικό/κτηνοτροφικό εισόδημα αναλογικά με τις χρηματοοικονομικές
  ανάγκες σήμερα.

Οι λύσεις που προτείνει ο ΣΕΚ για τη νέα ΚΑΠ σχετικά με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η οποία θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας, στην αυτάρκεια των τροφίμων, στην επισιτιστική ασφάλεια και στην καταπολέμηση της ανεργίας περιλαμβάνουν προτάσεις όπως, η επιστροφή των ποσών ενισχύσεων της ΚΑΠ στα προηγούμενα επίπεδα και αύξηση κατά 20%, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύξηση του πριμ πρώτης εγκατάστασης κατά 100% σε σχέση με τους νέους γεωργούς, καθώς για μια κτηνοτροφική εγκατάσταση απαιτούνται δεκαπλάσια έξοδα συγκριτικά με γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δικαίωμα στους συζύγους γεωργών να μπορούν να δημιουργήσουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση μέσω παροραμάτων νέων κτηνοτρόφων. Αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης, επιστροφή ποσών επιδοτήσεων κ.λπ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΕΚ εδώ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027

*αφορά μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing και επικοινωνίας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλέστερα