Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤεχνολογία – ΜηχανήματαΕξοπλισμοίΣε εξέλιξη η διαδικασία για το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών, προϋπολογισμού...

Σε εξέλιξη η διαδικασία για το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών, προϋπολογισμού 80,1 εκατ. ευρώ

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη με τον αρμόδιο Υφυπουργό, Διονύση Σταμενίτη και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη εγκρίθηκε το Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΤΑΔΙΟ Β.Ι ΔΙΑΛΟΓΟΣ), για το έργο: «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας-Ορφανών Ν. Καρδίτσας», σύμφωνα με την Παράγραφο 6.8 της Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το έργο είναι προϋπολογισμού 80.100.000 ευρώ.

Προβλέπεται να αρδεύσει 74.650 στρέμματα και οι ωφελούμενοι αγρότες είναι περίπου 3.800.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ

(ΐ) Η έγκριση του από 24/04/2024 Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου για το Στάδιο Β.Ι – Διάλογος της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το έργο:
«Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας».

(ϋ) Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του Σταδίου Β.Ι (Διάλογος) της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού του Έργου.

(iii) Κηρύχθηκε το πέρας του Διαλόγου και η λήξη του Σταδίου Β.Ι – Διάλογος της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

Συνεχίζουν στο ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Β2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ οι προεπιλεγείσες εταιρείες:
1) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
2) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑ.Ε.-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
3) ΘΑΛΗΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
4) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. –INTRAKAT

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με την κατάθεση του αναλογούντος παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 18.5 της Διακήρυξης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, «η επένδυση εντάσσεται σε βασικές δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών, ταυτόχρονα με την συνολικότερη αναβάθμισή τους, ώστε να  καταστούν περισσότερο παραγωγικές αλλά και ελκυστικές για περαιτέρω τουριστική, περιβαλλοντική ή/και άλλη αξιοποίησή τους. Ειδικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού συνιστά τη σημαντικότερη από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λόγω και της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που επιβάλλει άμεσες ενέργειες και σωστό προγραμματισμό. Για το σκοπό αυτό, έχουμε ήδη εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο Master Plan μεγάλων εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» που θα εξασφαλίσουν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλέστερα